home Trang nhà    

Chủ Trương

Giáo lư là một sứ vụ quan trọng của Giáo Hội mà không thể xem là việc tầm thường.  Qua giáo lư, GH giới thiệu Đức Kitô tới mọi người và giúp họ thực hành những điều răn của Chúa Kitô trong cuộc sống.  Tiến tŕnh học hỏi này không chỉ dành cho các trẻ em và thiếu nhi, nhưng cho tất cả mọi người.  Sự đào tạo đức tin (faith formation) này là một tiến tŕnh dài hạn, không giống như quan niệm sai lầm là "chịu phép Thêm Sức xong là không cần phải học Giáo Lư nữa".

Giống như dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng Mátcô 4:1-9, đức tin của chúng ta đă được gieo và cần được vun trồng để nó có thể trổ bông hoa và lớn lên.  V́ thế một nhóm giáo lư viên đồng ư hướng trong GP Ft. Worth/TX đă khởi xướng thừa tác vụ Hạt Cải với mục đích để:

  • Phổ biến tài liệu liên quan tới sứ vụ giáo lư và đức tin Công Giáo
  • Hỗ trợ các giáo lư viên phục vụ trong các chương tŕnh giáo lư
  • Nhịp cầu để chia sẻ/trao đổi/học hỏi kinh nghiệm giáo dục, giáo lư, & Lời Chúa
  • Giúp những giáo dân nào muốn học hỏi thêm để đào tạo một đức tin vững mạnh trong cuộc sống
  • Tạo cơ hội cho những ai đang muốn t́m hiểu thêm về đức tin Công Giáo.

Chúng tôi chỉ là những dụng cụ để gọi là cộng tác với GH qua sứ vụ Giáo Lư.  Mọi người trong nhóm chỉ là những giáo lư viên với ḷng nhiệt thành và hy sinh thời giờ để học hỏi, nghiên cứu tài liệu hầu có thể chia sẻ trên những trang web này.  V́ thế đôi khi sẽ có những thiếu xót ngoài ư muốn.  Chúng tôi xin đọc giả bỏ qua trước và mời gọi sự góp ư của mọi người.  Nếu bạn có tài liệu hữu ích và muốn chia sẻ, xin gửi bài về địa chỉ dinh_thien@hatcai.net.

Chúng tôi cũng mời bạn giúp phổ biến trang www.hatcai.net này bằng cách giới thiệu tới các giáo lư viên hoặc các giáo dân khác để nhận email về tài liệu mới trong mỗi tháng.

Chân thành cảm ơn và xin bạn cầu nguyện cho thừa tác vụ Hạt Cải.

Đại diện nhóm Hạt Cải,

Tạ Đ. Thiện

 

Liên Lạc

Ban biên soạn nhóm Hạt Cải bao gồm các anh chị em thiện chí, đă và đang phục vụ cho các chương tŕnh Giáo Lư trong Giáo Phận Fort Worth, TX.

 

Web:         Cường Vũ, CuongVu@myway.com

Biên soạn/Web:

               Trịnh Hoàng, hiway1@myway.com

Tŕnh bày:  Mạnh Thuyết, nguyenartist@aol.com
                Đức Tiến, tien.vu@sbcglobal.net
Biên soạn:  Ánh Nhiệm, ftworth2003@yahoo.com
Biên soạn:  Diễm Trang, claratrang@yahoo.com
Biên soạn:  GB Kim Thông (Kontum/Vietnam)
Biên soạn:  Rev. Trần Q. Toản, CMC, quoctoan13@hotmail.com
Điều hành:  Đ́nh Thiện, dinh_thien@hatcai.net
Cố Vấn:     Ms Terri Casey, tcasey@fwdioc.org (Dir. of Catechesis - FtW/TX Diocese)
Cố Vấn:     Sr. Yoland Cruz, ycruz@ftdioc.org (Asst. Dir. of Catechesis - FtW/TX Diocese)
 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net