Trang nhà                

 

   

 

Chủ trương

 

Mục Đích

 

Tờ thông-tin-điện miễn phí Hạt Cải được thực hiện để:

    Phổ biến tài liệu liên quan tới sứ vụ giáo lư và đức tin Công Giáo

     Hỗ trợ các giáo lư viên phục vụ trong các chương tŕnh giáo lư

     Nhịp cầu để chia sẻ/trao đổi/học hỏi kinh nghiệm, giáo lư, Lời Chúa

 

Nếu bạn có tài liệu hữu ích và muốn chia sẻ, xin gửi bài về địa chỉ dinh_thien@hatcai.net.

 

Mời bạn giúp phổ biến tờ thông tin miễn phí này bằng cách giới thiệu tới các giáo lư viên khác để đăng kư vào danh sách nhận thông-tin.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[FrontPage Save Results Component]

               search

Help ?   

 

Feed Back!          

 

 

 

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net