Trang nhà        Sinh hoạt       Tài liệu       Tin tức       Nối kết       Chủ trương       Liên lạc     

 
 
Hội Ngị Giaó Lư 2005

 Hội Nghị Giáo Lư Toàn Quốc tại Anaheim/CA được diễn ra vào những ngày 18,19, & 20 tháng 2 vừa qua và đă thu hút khoảng hơn 38,000 người tham dự.  Thành phần tham dự bao gồm các tu sĩ nam nữ, các giáo lư viên, cácthừa tác viên phục vụ trong các GX/đoàn thể Công Giáo, các linh mục giáo xứ và các uỷ viên giáo dục (DRE, CRE, etc…), các thuyết tŕnh viên và các em thiếu niên tham dự buổi Youth Day (17-Feb-05).  Đặc biệt năm nay, uỷ ban tổ chức mời ĐGM Ngô Q. Kiệt về thuyết tŕnh và giúp chia sẻ về sứ vụ truyền giáo vào trưa ngày thứ Bảy.  Ngoài ra có LM Tiến Sĩ Phan Đ. Cho giảng thuyết một khoá tiếng Anh và tiếng Việt.  Dưới đây là một vài h́nh ảnh những ngày Hội Nghị Giáo Lư.

 

 

Hội Ngị Giáo Lư '05 Gallery

  nh Ảnh

 

 

 

 
[FrontPage Save Results Component]

               search

Help ?   

 

Feed Back!          

 

 

 

 

 

 

 

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net