Last updated: 04-12-2005

Trang Tài Liệu       home Trang nhà    

Volume 02 Issue 03

Công Đồng Vatican II - Sau 40 Năm

Ngày 8 tháng 12 của mỗi năm là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhưng năm nay hơi có phần khác lạ v́ cách đây 40 năm, Công Đồng Vatican II đă chấm dứt vào ngày 08-12-1965. CĐ Vatican II được bắt đầu vào 1962 và sau 4 buổi họp chính dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đă xuất bản 16 văn kiện dẫn tới nhiều cải tiến trong Giáo Hội Rôma. Những sự thay đổi này giúp GH bước vào thời điểm mới để đáp ứng các nhu cầu từ phụng vụ, đời sống tu tŕ, vai tṛ giáo dân, đàm thoại với các tôn giáo bạn, và đặc biệt là sự xác nhận hội thánh chính là “dân Thiên Chúa” ḥa hợp trong một thế giới với những vấn nạn và hy vọng.

CĐ Vatican II được chuẩn bị trong ṿng 3 năm dưới triều ĐGH Gioan trong lúc ngài đang bị bệnh ung thư. ĐTC Gioan đă khởi sự CĐ và tham dự 4 buổi họp vào mùa thu năm 1962. Sau khi ngài qua đời, ĐGH Phaolô VI đă tiếp tục hoàn tất sứ vụ bằng 3 buổi Thượng Hội Nghị và nhiều buổi họp tiếp theo liên quan tới phụng vụ, đại kết (ecumanism), đời sống tu tŕ, và truyền rao tin mừng. Tính ra, đă có từ 2000 tới 2500 giám mục tham dự các buổi họp của công đồng.

Mặc dù CĐ Vatican II không ra tín lư mới, nhưng kết quả của CĐ Vatican II bao gồm:

 • 4 hiến chương: phụng vụ, cơ cấu và bản tính của giáo hội, hội thánh trong tân thế giới, và thiên tính mạc khải
 • 9 sắc luật: giáo hội và truyền thông, đại kết, giáo hội Công Giáo Đông Phương, giám mục, đào tạo linh mục, đời sống tu tŕ, giáo dân, thừa tác vụ linh mục, và sinh hoạt truyền giáo.
 • 3 tuyên cáo: các tôn giáo không tin vào Đức Kitô, giáo dục của Kitô hữu, và tự do tín ngưỡng.

Theo một số các nhà thần học chuyên môn, th́ sự thay đổi khả quan nhất là cái lối nh́n và sự hiểu biết về giáo hội. Hội Thánh thật sự là “dân Thiên Chúa” chứ không phải chỉ là một tổ chức với nhiều cơ cấu, và HT c̣n phải là một bí tích (dấu chỉ) cho thế giới qua sự đắc lực thực thi hành các sứ vụ về nhân phẩm cho xă hội. Hiến chương “Lumen Gentium” tŕnh bày giáo hội là một mầu nhiệm và sự hiệp thông của những tín hữu đă chịu phép rửa trên con đường tiến về quê trời trong trạng thái một nhiệm thể thánh nhưng không hoàn hảo.

Trong những năm sau khi CĐ chấm dứt chúng ta đă thấy các thay đổi theo hiến chương, sắc luật và tuyên cáo.

 • Nghi thức Thánh Lễ Rôma được ấn hành năm 1970 với các bài đọc được chia ra làm 3 chu kỳ A, B, & C. Các nghi thức bí tích cũng được đổi mới để chú trọng sự tham dự của cộng đoàn giáo dân. Đặc biệt nhất là thánh lễ bằng tiếng La-tinh được thế vào bằng ngôn ngữ địa phương, bàn thờ trong thánh đường được xoay lại theo hướng giáo dân.
 • Thừa tác vụ giáo dân được mở rộng. Giáo dân được góp phần vào chức vụ trong Thánh Lễ như đọc thánh thư, cho chịu Ḿnh Máu Thánh, trở thành phần tử trong HĐ Mục Vụ Giáo Xứ, các uỷ ban trong giáo phận, và rất nhiều giáo dân với bằng thần học được phép thay thế các giáo sĩ trong các vai tṛ quản trị của giáo hội.
 • Chúng ta c̣n nh́n thấy sự chú trọng tới Kinh Thánh, phụng vụ và đời sống tâm linh của cá nhân qua các sinh hoạt tinh thần.
 • Các cuộc đàm thoại liên giáo được nẩy nở không ngừng, từ cấp trên xuống tới địa phương và giáo xứ. Lư do là công đồng xác nhận rằng ơn cứu rỗi có thể tới với những người ngoài Kitô giáo.
 • Đời sống tu tŕ cũng thay đổi khả quan. Các ḍng tu & tu hội nam nữ được phép xét lại hiến chương của họ để sửa đổi theo CĐ, đặc biệt là những điểm liên quan tới quyền hạn, đời sống cộng đoàn, và cá tính. Chúng ta cũng nh́n thấy, để ḥa nhập với xă hội, cách ăn mặc của các tu sĩ không c̣n bị ràng buộc theo lối cũ nữa.
 • Công đồng phục lại chức phó tế vĩnh viễn như là một thừa tác vụ, và cho phép các ông có vợ được chịu chức phó tế. Hiện nay, có khoảng hơn 29 ngàn các thầy phó tế vĩnh viễn khắp nơi trên toàn cầu.
 • CĐ c̣n dạy rằng ĐGH & các GM liên kết thành một giám mục đoàn và từ đó, thượng hội nghị các giám mục được thiết lập để họp thường xuyên với đức giáo hoàng.
 • Thần học cũng được cải tiến đặc biệt là phần luân lư. Giáo Hội chú trọng nhiều hơn về nguồn gốc chiếu theo kinh thánh và lương tâm cá nhân, thay v́ luật và quyền bính giáo hội.
 • CĐ c̣n nhấn mạnh về sự đoàn kết của giáo hội với cộng đoàn nhân loại – thay v́ tách ra khỏi thế giới tục hóa. Sự nhấn mạnh này đă tạo nên nhiều sinh hoạt từ thiện và xă hội để giúp các người nghèo khổ khắp nơi trên thế giới. Trách nhiệm của ĐGH đă trở thành một người biện hộ mănh liệt cho nhân quyền.

ĐTC Bênêdict XVI cũng được tham dự vào CĐ Vatican II trong vai tṛ cố vấn chuyên môn về thần học. Trong thời gian c̣n là hồng y, ngài đă đả kích một số các thay đổi về việc chấp hành. Ngài cho biết rơ rằng CĐ Vatican II sẽ là “la bàn” cho triều đại giáo hoàng này. Ngài c̣n nói sự đau đớn của giáo hội sau những thập niên của CĐ Vatican II “không phải là v́ công đồng, nhưng là v́ sự khước từ không chấp nhận”.  Hiện tại chỉ có rất ít tham dự viên của CĐ Vatican II c̣n sống sót, nhưng dư âm của CĐ vẫn c̣n vang vọng và thể hiện trong cuộc sống của giáo hội.

Đ́nh Thiện - sưu tầm

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net