Trang Tài Liệu       home Trang nhà    

Volume 02 Issue 04 (01/14/2006)

Ngôi Sao Lạ Dẫn Đường

“Chúng tôi đă nhận thấy ngôi sao của Người ở phương Đông và chúng tôi đến để triều bái Người.”(Mt 2:2) Ba nhà đạo sĩ Đông phương từ những chân trời xa xôi đă lần bước theo ánh sáng sao và thành tâm đi t́m gặp Đấng Cứu Thế.

Họ là ai? Thưa họ là dân ngoại mà Con Chúa muốn tỏ ḿnh ra . Ngôi Sao là dấu chỉ thôi thúc lên đường, Ngôi Hai Thiên Chúa mới là ánh sáng đích thực mà các đạo sĩ t́m đến: “Chư dân sẽ lần bước t́m về ánh sáng của Ngươi, và các vua hướng về ánh b́nh minh rạng ngời trên Ngươi.” (Is 60:3) Và khi t́m gặp được Hài Nhi rồi, “họ liền sấp ḿnh bái lạy Người…” (Mt 2: 11) Cử chỉ sấp ḿnh và bái lạy diễn tả một sự kính thờ tuyệt đối trước Đấng Thiên Sai. Họ tin chắc đây là Con Thiên Chúa, Vua vũ trụ mà họ đă nhọc công t́m kiếm qua những chặng đường dài không ngại gian khổ. Niềm tin của họ là tuyệt đối nên họ bất chấp tất cả để đi t́m cho được thứ Ánh Sáng vĩnh cửu để soi sáng cuộc đời họ.

C̣n chúng ta là ai? Nhờ Phép Rửa, chúng ta được tháp nhập vào Nhiệm Thể Đức Kitô, cho nên “không phải chúng ta sống, mà là chính Chúa Giêsu sống trong ta.” (Gal 2:20) Mỗi chúng ta đều đă được linh mục trao cho một nến sáng trong ngày lănh Bí Tích Rửa Tội với lời nguyện: “Hôm nay con đă trở nên ánh sáng Đức Kitô, con hăy luôn sống như con cái sự sáng…” Ánh sáng chúng ta lănh nhận là ánh sáng của Đức Kitô và chúng ta có bổn phận phải “chiếu giăi ra trước mặt thiên hạ, để họ nh́n thấy những việc các con làm mà ngợi khen Cha các con trên Trời.” (Mt 5:16)

Ba vị Đạo Sĩ kia phải trải qua đoạn đường dài rất gian khổ mới t́m gặp được Con Chúa. Có những lúc bị lạc mất ngôi sao, họ hoang mang lắm, nhưng rồi với một Đức Tin kiên vững, họ lại tiếp tục cuộc hành tŕnh. C̣n chúng ta ngày nay? H́nh như chúng ta không phải mất công t́m kiếm Chúa ǵ hết. Bố Mẹ là người có Đạo, nên chúng ta đương nhiên được đưa đến Nhà Thờ để lănh Phép Rửa Tội, rồi lớn lên, rồi đi Đạo, người ta đi Nhà Thờ, tôi cũng đi để không lỗi luật Chúa. Chúng ta đă không biết hay quên hết những lời nguyện của Giáo Hội dành cho chúng ta trong ngày ta diễm phúc được làm con Chúa là, con hăy trở nên ánh sáng cho mọi người. Chúng ta đă thật sự là ánh sáng cho con em, cho học tṛ, cho bạn bè của chúng ta chưa? Chúng ta phải trở nên ngôi sao và chúng ta phải sống cho xứng là ngôi sao lạ dẫn lối mọi người đến cùng bé Giêsu.

Như ngôi sao lạ trong chuyện Ba Vua, đôi lúc ngôi sao chúng ta cũng biến mất. Là con người yếu đuối, ai trong chúng ta lại không một lần lầm lỡ, sai sót, hoặc ngă ḷng? Nhưng Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương, tin tưởng, và chờ đợi ta. Hăy trông cậy vào Ơn Thánh Chúa, quay trở lại, như ngôi sao đă hiện ra lại cho các nhà đạo sĩ. Nếu các bạn đă mơi gối, chùng chân trong công tác tông đồ Giáo Lư Viên của bạn, hăy vững tin lên, tiếp tục dấn bước. Nếu bạn đă ngưng, không c̣n là Giáo Lư Viên nữa, th́ xin bạn hăy tái xuất giang hồ, dấn thân trở lại. Hăy là ngôi sao lạ của đồng nghiệp và của các em học sinh chúng ta. Nh́n thấy bạn trở lại, mọi người sẽ mừng rỡ vô cùng như ba vị đạo sĩ t́m lại được ngôi sao chỉ đường.

Thân chúc các bạn t́m thấy ư nghĩa cao trọng của Ơn được làm con Chúa qua Bí Tích Rửa Tội và ư thức trách nhiệm phải trở nên ánh sáng của Chúa Kitô trong mội trường sống hằng ngày của ḿnh, đặc biệt là cho các em nhỏ ḿnh đang phụ trách. Xin mượn lời tiên tri Daniel để thân tặng các bạn, như là một món quà tinh thần: “Những ai giảng dạy đường công chính cho nhiều người sẽ muôn đời sáng chói như tinh sao.” (Dn 12: 3).

Nguyễn Diễm Trang - Lễ Hiển Linh 2006

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net