Last updated: 04-08-2006

Trang Tài Liệu       homeTrang nhà    

Volume 02  Issue 07

Me Voici

Cha ơi, Cha đă gọi con,
Con đây, xin hăy dạy con mọi điều.
Cha là Thầy dạy kính yêu,
Con là trẻ nhỏ sớm chiều bên Cha.
Ngôi trường con học với Cha,
Cho con sống trọn ư Cha trong đời...

Cha ơi, Cha đă gọi con,
Con đây, xin hướng dẫn con trên đường,
Đưa chân con bước hành hương,
Như là lữ khách dặm trường xa xôi.

Chính Cha duy nhất Niềm Vui,
Cho con cảm nếm mọi nơi mọi ngày...

Cha ơi, Cha đă gọi con,
Con đây, xin hăy sai con vào đời,
Cho con đến với mọi người
Anh em nghèo khó ngược xuôi nhọc nhằn.

Cha là Ḷng Mến chứa chan
Từ tay con sẽ chia san ân cần...

Cha ơi, Cha đă gọi con,
Con đây, xin giữ ǵn con vẹn tuyền.

Giữa ḷng Hội Thánh dịu hiền,
Cho con đứng vững trung kiên vuông tṛn.
Cha là Đá Tảng trên non,
C̣n con, viên sỏi tư hon chân đồi...

Giúp con can đảm không rời
Ngay nơi Thần Khí kêu mời gọi con,
Đặt con hiện diện sắt son
Như là chứng tá Thánh Thần của Cha.

Ngợi khen Cha măi Ha-lê-lu-ya,
Ha-lê-lu-ya măi, Danh Cha trọn đời...

Lm. Lê Quang Uy, Cssr, Chuyển Ư bài Me Voici của Micheline Dube

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net