Last updated: 04-09-2006

Trang Tài Liệu       homeTrang nhà    

Volume 02  Issue 07

Làm Cha Sở Ngày Nay

Nếu cha giảng lâu quá 10 phút – Cha lại nói thao thao bất tuyệt!

Nếu cha mời mọi người chiêm niệm về Thiên Chúa – Ôi, cha chỉ toàn là nói chuyện trên mây trên gió!

Nếu cha đề cập hơi nhiều đến các vấn đề xă hội – Rơ ràng là cha lại khuynh tả rồi !

Nếu cha chỉ cư ngụ trong khuôn viên Giáo Xứ – Cha đă tự ư cắt đứt liên hệ với thế gian !

Nếu cha cứ cả ngày ở trong Nhà Chung – Cha chẳng chịu đi gặp gỡ tiếp xúc với ai cả !

Nếu cha thường xuyên đi thăm người này người kia – Cha chẳng chịu bao giờ ở Nhà Xứ !

Nếu cha sẵn sàng trao Bí Tích Thánh Tẩy và chứng Hôn Phối cho bất cứ ai đến xin – Đúng là cha đă bán tống bán tháo... các Bí Tích !

Nếu cha đ̣i hỏi cao hơn và nhiều hơn – Cha chỉ muốn Giáo Hội gồm toàn những người trọn hảo !

Nếu cha thành công với thiếu nhi – Đạo của cha là đạo ấu trĩ !

Nếu cha năng thăm viếng các bệnh nhân – Cha chỉ phí thời giờ, và không đi sát với các vấn đề của thời đại !

Nếu cha sửa sang Nhà Thờ – Cha lại ném tiền qua cửa sổ mất rồi !

Nếu cha không tu bổ ǵ – Cha đă bỏ bê mọi sự !

Nếu cha cộng tác chặt chẽ với Hội Đồng Giáo Xứ – Cha lại để cho người ta xỏ mũi cha rồi !

Nếu cha không lập Hội Đồng Giáo Xứ – Cha độc tài quá đi mất !

Nếu cha hay mỉm cười – Cha quá dễ dăi !

Nếu v́ đăng trí hay quá bận tâm một chuyện ǵ đó nên không nh́n thấy một người nào đó – Cha khinh người vừa vừa chứ !

Nếu cha hay bực bội v́ một sai sót nào đó của người khác – Cha thiếu sự độ lượng nhân từ rồi đấy !

Nếu cha hiền ḥa nhẫn nhục – Cha thiếu nghị lực cả quyết !

Nếu cha c̣n trẻ – Đúng là cha c̣n thiếu kinh nghiệm trường đời !

Nếu cha đă có tuổi – Xin mời cha nghỉ hưu đi là vừa !

Vậy th́, kính thưa cha sở, xin cha cứ can đảm lên nhé!

Theo P. DESCOUVEMONT, trong Guide Des Difficultés De La Foi Catholique, 1989

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net