Last updated: 05-02-2006

Trang Tài Liệu       homeTrang nhà    

Volume 02  Issue 08

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO LƯ VIÊN

Các bạn Giáo Lư Viên thân mến,

Chắc các bạn c̣n nhớ nét cao quư và đáng tự hào của người dạy Giáo Lư ? Thưa rằng: sứ mạng của người giáo dục đức tin đ̣i hỏi Giáo Lư Viên phải có một đời sống thiêng liêng sâu sắc. Đó là điểm quư giá nhất của người Giáo Lư Viên. V́ Giáo Lư Viên đích thực là một vị thánh. Mà trọng tâm đời sống thiêng liêng của người Giáo Lư Viên là sự hiệp thông sâu xa trong niềm tin vào Đức Giê-su, nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng đă mời gọi và sai đi loan báo sứ điệp của Đức Giê-su. Do đó, tiến tŕnh tự rèn luyện đời sống thiêng liêng cho ḿnh, các bạn Giáo Lư Viên cần trung thành với Chúa Thánh Thần – Thánh Thần của Chúa Cha và Đức Giê-su – Đấng là nguyên lư hứng khởi và nguồn mạch của đời sống thiêng liêng. Nên đời sống của chúng ta, ngoài việc mau mắn đón nhận Lời Chúa, cảm nhận và sống Lời Chúa; kết hiệp sâu sắc với Chúa Giê-su Thánh Thể qua Thánh Lễ và cầu nguyện; chúng ta c̣n phải sống tương quan thân mật với Chúa Thánh Thần, nguồn bảo chúng đức tin bền vững. V́ trong Chúa Thánh Thần:

1. Chúng ta trở nên con cái Chúa

Chúng ta được trở nên con cái Chúa qua Bí Tích Rửa Tội, nhờ được tái sinh trong nước – dấu chỉ Chúa Thánh Thần, biểu trưng cho sự sống đời đời trong Thiên Chúa, nhờ được xức dầu ấn tín – nói lên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, một sự hiện diện vĩnh viễn không thể xóa nḥa nơi chúng ta.

Như thế, ngày chúng ta được kết nạp vào gia đ́nh của Thiên Chúa, để bắt đầu cuộc sống mới trong Thiên Chúa cũng là ngày chúng ta được Chúa Thánh Thần thông ban ân huệ, hướng dẫn và làm cho chúng ta nên nghĩa tử, mạnh dạn gọi Thiên Chúa bằng hai tiếng thân thương: Cha ơi ! Vậy đă là con, th́ cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, tức là đồng thừa kế với Đức Giê-su ( Rm 8, 14 – 17). Nên qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được tham dự vào chúc vụ Ngôn Sứ của Đức Giê-su.

Và ngày chúng ta lănh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm sức, chúng ta lại được dồi dào thêm bảy ơn Chúa Thánh Thần, hầu có đủ sức thi hành tác vụ tông đồ gieo trồng và phát triển Hội Thánh. Vâng, chính Ngài là Thánh Thần của “khôn ngoan và thông hiểu”, là Thánh Thần của “lo liệu và sức mạnh”, là Thánh Thần của “lo liệu và sức mạnh”, là Thánh Thần của “hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa”, không có Ngài, làm sao chúng ta có thể hiểu và cảm nhận được thế nào là “ách êm ái và gánh nhẹ nhàng” của Đức Giê-su ( Mt 11, 30 ).

2. Chúng ta tràn ngập niềm vui

Chúng ta không vui sao được, khi Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta dễ dàng thực hiện bốn nhiệm vụ căn bản của Giáo Lư Viên: Loan báo sứ điệp Chúa Ki-tô, tham gia phát triển cộng đồng, hướng dẫn người khác biết thờ phượng, cầu nguyện và thúc đẩy tinh thần phục vụ lẫn nhau. V́ chính Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn đưa con người đến việc hiểu nhau và chấp nhận nhau là anh chị em và công nhận nhau đều là con cái của Thiên Chúa. Chính ân sủng của Chúa Thánh Thần sẽ nối kết và quy tụ mọi người thành cộng đoàn Dân Chúa, để cùng chung lời tạ ơn và chia sẻ niềm vui có Chúa ở cùng.

Chúng ta thực sự vui mừng và tự hào v́ đựơc làm Giáo Lư Viên, là người có Đức Tin – một ân ban của Chúa Thánh Thần, là người rao giảng Tin Mừng Phục Sinh của Đức Giê-su – sức mạnh của Chúa Thánh Thần thúc đẩy hướng dẫn và làm cho chúng ta trở nên khao khát phải công bố Lời Chúa cho mọi người. Chúng ta luôn tràn ngập niềm vui v́ luôn nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần – Đấng hành động trong sự yếu đuối của con người – để trở nên thánh thiện và công chính trước nhan Thiên Chúa. V́ nên thánh là trách vụ và hồng ân của Giáo Lư Viên chúng ta.

Vâng, trong Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ học biết thế nào là cầu nguyện thực sự, sống yêu thương đích thực và trở thành những Giáo Lư Viên chính danh luôn hăng say với tác vụ dạy Giáo Lư của ḿnh.

3. Chúng ta biết thưa chuyện với Chúa

Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ sống cách tṛn đầy hơn mối tương quan nghĩa thiết với Chúa Cha và Chúa Giê-su. Về điều này, chúng ta có thể an tâm tin tưởng vào lời khuyên của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Rô-ma: chúng ta hăy tin vào Chúa Thánh Thần và đừng lo lắng v́ ḿnh không biết cầu nguyện và phải cầu nguyện thế nào cho đẹp ḷng Thiên Chúa, v́ đă có Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta theo đúng ư Thiên Chúa ( xc. Rm 3, 26 – 27 ).

Do đó, các bạn Giáo Lư Viên cần nỗ lực t́m hiểu về Chúa Thánh Thần, để xin Ngài hướng dẫn chúng ta đến “sự thật trọn vẹn” ( Ga 16, 13 ) nơi Thiên Chúa. Các bạn hăy “để ḿnh được Chúa Thánh Thần dạy dỗ”, bằng cách ngoan ngoăn và khiêm tốn đặt ḿnh vào trường cầu nguyện của Ngài, đặt ḿnh dưới quyền điều khiển của Ngài, để trong “ánh sáng hồng phúc”, chúng ta nh́n thấy ánh sáng của Chúa, và ngược lại, trong ánh sáng của Chúa chúng ta lại được nh́n thấy ánh sáng đức tin ( là Chúa Thánh Thần ).

Như thế, Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh, là động lực thúc bách chúng ta chu toàn và tiến bước trong đời sống thiêng liêng của Giáo Lư Viên. Để trong Ngài, chúng ta tràn ngập niềm vui, niềm vui của người được làm con Thiên Chúa, tức được nhận làm em của Trưởng Tử Giê-su và được đồng thừa kế với Đức Giê-su.

Các bạn Giáo Lư Viên thân mến,

Chúng ta chỉ có thể đạt đến mức độ trưởng thành trong đời sống thiêng liêng như tác vụ đ̣i buộc, khi và chỉ khi, đời sống của chúng ta luôn gắn liền với Chúa Thánh Thần, Đấng dưỡng nuôi chúng ta bằng ân sủng và hướng dẫn chúng ta sống nội tâm bằng việc chuyên cần cầu nguyện.

Lm. LÊ TIẾN, OP

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net