Last updated: 05-03-2006

Trang Tài Liệu       homeTrang nhà    

Volume 02  Issue 08

Bí Tích Thêm Sức

I. DẪN NHẬP TỪ ĐỜI SỐNG:

Trong các loại thực phẩm, có rất nhiều loại Vitamin như A, B, C, D, E, K, PP... giúp tăng cường sự sống các mặt trong cơ thể con người, nhất là đối với trẻ em đang độ tuổi tăng trưởng khôn lớn, đối với phụ nữ đang mang thai, đối với những người đang mắc bệnh hoặc già yếu ( danh từ gốc tiếng La-tinh: Vita nghĩa là sự sống ).

Về mặt thiêng liêng, Đức Giê-su đă thiết lập Bí Tích Thêm Sức để giúp kiện cường tâm linh cho người tín hữu. Có thể ví đây là một loại “Vitamin ưu việt và vô giá”, v́ hiệu quả đem lại không phải là thuốc men hay một loại chất bổ nào đó thường t́nh của thế gian, nhưng lại là chính sự sống vĩnh cửu của Nước Trời, là chính Chúa Thánh Thần cùng với các ân sủng tuyệt vời của Người.

II. NỀN TẢNG LỜI CHÚA:

Trong Kinh Thánh có rất nhiều “địa chỉ” nhắc đến Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta sẽ chú ư tập trung vào 3 đoạn Lời Chúa quan trọng, giúp chúng ta t́m hiểu và học hỏi về Bí Tích Thêm Sức. Đó là các đoạn: Ga 14, 16 – 17; Ga 20, 21 – 22; và Cv 2, 1 – 4.

1. ĐỨC GIÊ-SU HỨA BAN CHÚA THÁNH THẦN: Ga 14, 16 – 17:
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn măi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, v́ thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. C̣n anh em biết Người, v́ Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.”

Chúng ta rút ra được 2 điểm quan trọng sau đây:

  • Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo trợ: “Đấng Bảo Trợ” trong nguyên ngữ Hy-lạp là ParaklhtoV (Parakletos ), có nghĩa là người bầu cử, người bào chữa, vị trạng sư biện hộ cho bị cáo trước ṭa để được trắng án; người được nại tới, được kêu cầu tới để nâng đỡ trợ giúp kẻ yếu đuối cô thân cô thế. Trong diễn từ cáo biệt, Đức Giê-su muốn nói: Người chính là Đấng Bảo Trợ đầu tiên cho các môn đệ trước mặt Thiên Chúa. Nhưng v́ Người sắp bước vào biến cố Vượt Qua là cuộc Thương Khó, nên giờ đây, Người hứa ban một Đấng Bảo Trợ khác, Đấng ấy sẽ đến ở giữa và ở trong các môn đệ luôn măi.
  • Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Thật: Đức Giê-su đă từng tuyên bố: “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” ( x. Ga 14, 6). V́ thế, những ǵ Người đă mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa, về Nước Trời đều được bảo đảm là sự thật tuyệt đối. Tuy nhiên, Đức Giê-su đă bị thế gian khước từ, chống đối và lên án chết, chỉ c̣n một “số sót” tin vào Người, đó là các môn đệ thân tín của Người. Do vậy, Thần Khí Sự Thật sẽ đến không chỉ để làm chứng cho Đức Giê-su trước mặt thế gian, mà c̣n giúp giải thoát các môn đệ khỏi mọi lấn cấn, lo sợ, hoang mang, đem lại cho họ b́nh an đích thực.

2. ĐỨC GIÊ-SU TRAO BAN CHÚA THÁNH THẦN: Ga 20, 19 – 22
“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, v́ các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “B́nh an cho anh em !”
Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng v́ được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “B́nh an cho anh em ! Như Chúa Cha đă sai Thầy, th́ Thầy cũng sai anh em."

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hăy nhận lấy Thánh Thần.”
Chúng ta có thể rút ra 2 nhận định chính như sau:

  • “B́nh an cho anh em”: Đây là giá trị trước hết sẽ ban thêm sức cho các Tông Đồ, để họ có đủ tinh thần và khả năng tiếp nhận sứ mạng Đức Giê-su sắp trao phó ngay sau đó. Thật vậy, b́nh an của Đức Giê-su Phục Sinh đẩy lui mọi nỗi lo sợ và tuyệt vọng của các Tông Đồ khi phải đối diện với cái chết của Thầy ḿnh.
  • “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hăy nhận lấy Thánh Thần”: Cử chỉ này gợi cho chúng ta nhớ lại buổi đầu Thiên Chúa tạo dựng nên con người ( x. St 2, 7 ), hoặc thị kiến của Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en về việc Thiên Chúa cho con người được hồi sinh ( x. Ed 37, 5 – 9 ). Ở đây, việc “thổi hơi” mang ư nghĩa một cuộc tạo dựng mới, qua đó con người nhận được sức sống mới của Đấng Phục Sinh. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ tiếp nối sứ vụ của Đức Giê-su Phục Sinh một cách trọn vẹn, toàn hảo, và sẽ thu gặt được nhiều hoa trái trong công cuộc rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho muôn dân trên toàn cơi địa cầu.

3. CHÚA THÁNH THẦN ĐƯỢC BAN CHO GIÁO HỘI: Cv 2, 1 – 4
“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những h́nh lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.”

Chúng ta rút ra được 2 nhận định quan trọng sau đây:

  • Chúa Thánh Thần là sức mạnh thiêng liêng: Sau khi chịu chết, Phục Sinh và trở về cùng Chúa Cha, Đức Giê-su đă ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần. Từ đây, họ được tăng thêm Đức Tin, ḷng nhiệt thành can đảm và khả năng cần thiết để ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho khắp thế gian ( x. Cv 2, 5 – 36 ).
  • Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo Hội: Hiệu quả thấy rơ là sau biến cố ngày lễ Ngũ Tuần kể trên, rất nhiều người khắp nơi đổ về Giê-ru-sa-lem, t́m đến nghe các Tông Đồ rao giảng. Và họ đă tin vào Đức Giê-su, xin chịu phép Thánh Tẩy. Sau đó, họ quy tụ lại thành một cộng đoàn, chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, dâng Lễ Tạ Ơn, sống t́nh yêu thương huynh đệ với nhau. Họ chính là Hội Thánh tiên khởi vừa được Chúa Thánh Thần h́nh thành ( x. Cv 2, 37 – 47; 8, 14 – 17 ).

III. HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH:

Một khi lănh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta đă được lănh nhận chính Chúa Thánh Thần và ơn thánh hóa của Người. Tuy nhiên, chúng ta c̣n phải lănh nhận thêm Bí Tích Thêm Sức để được Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào hơn các ơn của Người. [Đó là bảy ơn sau đây: Khôn Ngoan, Hiểu Biết, Lo Liệu, Can Đảm, Thông Minh, Đạo Đức, và ơn Biết Kính Sợ Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được lănh nhận 12 Hoa Quả của Thần Khí: Bác Ái, Vui Vẻ, B́nh An, Kiên Nhẫn, Nhân Từ, Ḥa Nhă, Nhẫn Nại, Hiền Lành, Tin Tưởng, Nhă Nhặn, Tiết Độ, và Trong Sạch.] Nhờ đó:

- Chúng ta sẽ ư thức ḿnh là con cái của Chúa Cha và do đó, cũng là anh chị em của nhau trong đại Gia Đ́nh của Thiên Chúa một cách sâu xa hơn;
- Chúng ta được kết hợp với Chúa Giê-su một cách mật thiết hơn trong mọi việc và mọi lúc, yêu mến và sống Lời Người đă dạy một cách mạnh dạn và sống động hơn;
- Chúng ta được ghi ấn tín là chính Chúa Thánh Thần, trở nên chiến sĩ của Nước Trời một cách vĩnh viễn, không thể nào xóa nḥa trong cuộc đời, để từ đó, chúng ta có thể can đảm tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô trong mọi hoàn cảnh, bảo vệ và loan truyền Đức Tin bằng lời nói và việc làm chứa chan t́nh yêu thương đối với tha nhân.

IV. THỰC HÀNH BÍ TÍCH:

Với đoạn Cv 8, 14 – 17, chúng ta biết được: ngay từ buổi đầu của Giáo Hội, đă có nghi thức các Tông Đồ “đặt tay” trên người Tân Ṭng:

“Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đă đón nhận lời Thiên Chúa, th́ cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ.  Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. V́ Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.”

Nối tiếp truyền thống này, hiện nay, chỉ có Đức Giám Mục hoặc vị Linh Mục do ngài ủy thác mới được cử hành nghi thức Bí Tích Thêm Sức. Đối với người lớn vừa được lănh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, th́ Linh Mục cũng được phép cử hành Bí Tích Thêm Sức ngay sau đó. Nghi thức gồm có:

  • - Vị chủ sự đặt tay trên đầu người xin lănh nhận Bí Tích và cầu nguyện cho họ: “Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, Chúa đă tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi Nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi. Th́ Lạy Chúa, xin hăy ban Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi đến trong những người này: xin ban cho họ Thần Trí khôn ngoan và thông hiểu, Thần Trí lo liệu và sức mạnh, Thần Trí suy biết và đạo đức. Xin cho những người này ơn biết kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, Amen. (7 Ơn Chúa Thánh Thần được liệt kê trong lời cầu nguyện này lấy từ đoạn Cựu Ước Ngôn Sứ Is 11, 2 )
  • - Vị chủ sự lấy dầu Thánh trong lọ có ghi S.C. ( Sacrum Chrisma = Dầu Thánh Hiến ) và vạch một h́nh Thánh Giá trên trán người xin lănh nhận và đọc lời ban Bí Tích: “Con hăy lănh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.”
  • - Vị chủ sự chúc b́nh an cho người vừa lănh nhận Bí Tích: “B́nh an của Chúa ở cùng con, và ở cùng Cha”.

Lm. Lê Quang Uy, Cssr

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net