Last updated: 19-08-2006

Trang Tài Liệu       homeTrang nhà    

Volume 02  Issue 11

Lời Nhắn Nhủ Các GLV

Là học sinh, tôi đ̣i hỏi giáo sư của tôi phải soạn bài và thấu hiểu điều ḿnh sẽ truyền đạt cho học sinh.  V́ thế, tôi nghĩ rằng các học sinh của tôi cũng đ̣i hỏi nời tôi những điều tôi đă từng đ̣i hỏi nơi những giáo sư của tôi.

Cách đây không lâu một người bạn Nhật kể cho tôi câu chuyện này. Một Đại Học nọ đăng quảng cáo chọn   một giáo sư mới. Có rất nhiều người đệ đơn. Đến ngày pḥng vấn th́ có rất nhiều người xếp hàng để được phỏng vấn. Những người trong hàng toàn là những giáo xư kỳ cựu của nhưng Đại Học khác. Họ muốn được nhận vào Đại Học này v́ Đại Học này rất nổi tiếng và lương cao. Trong số đệ đơn có một giáo sư trẻ và xem ra thiếu kinh nghiệm. Sau khi mọi người được phỏng vấn th́ đến lượt vị giáo sư trẻ. Bước vào pḥng Anh nh́n thấy ban giám khảo th́ Anh hơi khớp nhưng văn giữ vững lập trường. Ban giám khảo gồm toàn là những giáo sư nổi tiếng của trường. Ban giam khảo rất thất vọng khi Anh giáo sư trẻ bước vào pḥng. Họ nghĩ rằng họ đă phỏng vấn rất nhiều giáo sư kỳ cựu và có tiếng của những trường khác nhưng không có ai có những tiêu chuẩn họ muốn th́ làm sao Anh giáo sư trẻ này có thể. Anh tŕnh bày với Ban Giám Khảo là Anh rất thích nghề giáo và dạy với một trái tim muốn truyền đạt hết những ǵ ḿnh có cho học sinh. Sau một hồi trách vấn th́ Ban Giám Khảo nói với Anh: “Vậy th́ bây giờ Anh thử dạy cho chung tôi môt bài xem sao.” Anh giáo sư trẻ cúi đầu, thu dọn cập sách và xin phép rút lui. Ban Giám Khảo thắc mắc tại sao. Anh trả lời là Anh không thể v́ Anh chưa có soạn bài và bao lâu Anh không soạn bài kỹ lưỡng th́ không bao giờ Anh dám đến lớp dạy cho học sinh hoặc cho bất cử ai.

Anh ra về nghĩ rằng ḿnh không có cơ hội được nhận vào ban giáo sư của trường. Nhưng ngờ đâu hai ngày sau th́ trường gọi Anh đi làm.

Quí GLV kính mến,

Khi Chi Clara Trang nhờ tôi viết một vài chia sẻ kinh nghiệm về cách thức dạy Giáo Lư th́ tôi rất là ngại v́ nghĩ rằng lấy đâu ra kinh nghiệm để chia sẻ. Thú thật, tôi rất ghét nghe dạy học nhưng vẫn luốn phải thi hành nghề này. Đúng như Cha Ông ta thường nói, “Ghét của nào Chúa trao của ấy.”…Tôi có dạy học nhưng chỉ dạy những lớp nho nhỏ thôi chứ chưa bao giờ dạy lớp đông các em hoặc dạy cách chính thức. Nên thành thật xin lỗi là không có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ.

Tuy nhiên, qua câu truyện ngắn trên tôi thiết nghĩ đấy cũng là một điều các GLV nên cần phải chú ư khi dạy các em. Chính bản thân tôi cũng theo phương pháp của giáo sư trẻ trong câu truyện trên. Tuy chưa bao giờ dạy chính thúc, nhưng tôi không bao giờ giám đến lớp dạy các em nếu tôi không soạn bài cho chu đáo. Hoặc là tôi cho các em nghỉ hoặc là tôi cho các em sinh hoạt. Tôi thiết nghĩ nếu ḿnh không soạn bài cho chu đáo th́ đến lớp ḿnh chỉ có rông ra cho hết giờ. Hơn nữa, nhiều lúc con giảng sai lạc nữa là khác.

Chính bản thân tôi khi đi học, tôi cũng không thích những giáo [sư] không soạn bài và chỉ nói trời nói đất để giết thời gian. Là học sinh, tôi đ̣i hỏi giáo sư của tôi phải soạn bài và thấu hiểu điều ḿnh sẽ truyền đạt cho học sinh. V́ thế, tôi nghĩ rằng các học sinh của tôi cũng đ̣i hỏi nời tôi những điều tôi đă từng đ̣i hỏi nơi những giáo sư của tôi.

Quí GLV kính mến,

Biết rằng mọi người ai cũng biết điều tôi vừa chia sẻ trên, nhưng tôi cũng xin nhắc lại nơi đây. Chúng ta đều là những con người hay quên. Nhiều lúc chúng ta biết lư thuyết nhưng khi thực hành th́ lại khác.

Chúa Kitô, Thầy của chúng ta, trước khi truyền dạy giáo lư Ngài đă chuẩn bi, soạn bài trong suốt 30 năm. Chúng ta, những người được Chúa mời tham gia vào việc mang chân lư t́nh yêu của Ngài đến cho các em, cũng nên theo gương Thầy Chí Thánh! Một chia sẻ nhỏ xin gừi đến mọi người. Nguyện xin Chúa cho mọi người chúng ta luôn biết noi gương Ngài, luôn chuẩn bị và soạn bài trước khi chia sẻ cho người khác.

Rev. Trần Q. Toản, CMC (Rome 01/08/2006)

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net