Last updated: 02-05-2007

Trang Tài Liệu       homeTrang nhà    

Volume 03  Issue 05

Bảy Điều Cần Biết Về Phép Tha Tội

1. Tại sao người Công Giáo tin vào phép Tha Tội như đă tuyên xưng trong kinh Tin Kính?
Các thánh tông đồ dạy rằng phép tha tội là một khía cạnh quan trọng của đức tin v́ đó là hành động thánh hóa của Chúa Thánh Thần. V́ thế tin phép tha tội là tuyên xưng niềm hy vọng, cậy trông vào ḷng nhân hậu của Thiên Chúa và nói lên ḷng biết ơn Người đă để lại trong GH khí cụ hữu h́nh để giúp các tín hữu được trở thành những tạo vật mới, làm nghĩa tử và người thừa kế của Đức Kitô qua sự tha thứ những khuyết điểm con người.

2. V́ sao con người ta cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa?
Trong lịch sử nhân loại trong sách Cựu Ước, con người là một tạo vật tội lỗi. Từ đầu, người ta đă sa ngă (Adong & Evà), anh em giết nhau (Cain & Aben), ghen ghét, kiêu ngạo (xây tháp Baben), rối đạo và bất trung (Giuda phản bội) với Chúa. Những hành động này là những hành động xúc phạm tới Thiên Chúa và cộng đoàn nhân loại. V́ thế tội lỗi loài người cần phải được “tẩy uế”, “rửa sạch” hay là được tha thứ để quay “trở lại” với Thiên Chúa.

3. Tội là ǵ?
Cựu Ước diễn tả tội là hành động chống lại Thiên Chúa và phản bội t́nh thương của Người. C̣n sách Tân Ước đă nhiều lần dùng từ hamartia (lỗi) và anomia (vấp ngă, vi phạm, hay bất tuân) để ám chỉ về tội lỗi. Như vậy tội lỗi là hành vi tự do xú phạm đến Thiên Chúa.

Thánh Augútinô định nghĩa: “tội là làm, nói hay ao ước điều ǵ nghịch với luật vĩnh cửu” (luật là trật tự do Thiên Chúa, đấng tạo hóa an bài). Sách Giáo Lư đi sâu hơn: “Tội là lỗi phạm đến lư trí, chân lư, lương tâm ngay chính, là thiếu t́nh yêu đích thực đối với Thiên Chúa và tha nhân, v́ quyến luyến lệch lạc với thụ tạo”

Nếu để ư kỹ đến câu: “thiếu t́nh yêu đích thực đối với Thiên Chúa và tha nhân”, th́ chúng thấy được rằng “không thực hiện đức ái với tha nhân” th́ cũng không khác ǵ là đă phạm lỗi lầm với Thiên Chúa.

4. Luật vĩnh cửu nghĩa là sao?
Từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên con người với mục đích làm vinh danh Thiên Chúa qua việc thông dự vào vinh quang ấy; trời đất muôn vật đều được tạo dựng và xếp đặt theo mục tiêu này. Trật tự này gọi là luật vĩnh cửu. Nói cách khác đây là một trật tự luân lư hay quy định mà có ích cho con người ta.

Đặc biệt nữa, luật vĩnh cửu này được “Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn” và “cũng theo luật này mà con người sẽ bị xét xử” (GS 16). V́ vậy con người có được khả năng biết và nghe tiếng nói lương tâm: “hăy làm lành và lánh dữ” (Rom 1:18-22)

5. Tội nặng hay tội nhẹ khác nhau như thế nào?
Có ba yếu tố dẫn tới tội nặng, theo sách GL số 1857, “phạm điều nặng (trầm trọng), với đầu đủ ư thức (hiểu và biết), và cố t́nh (chấp nhận)” Nếu không đủ ba yếu tố nêu trên th́ coi là tội nhẹ. Thí dụ, ăn cắp $100 th́ nhẹ hơn là gian lận để lấy hơn $1000; nhưng nếu cố t́nh ăn cắp $100 của một người nghèo túng th́ coi như là một tội nặng. Nói cho cùng th́ chỉ có một ḿnh Thiên Chúa mới biết đích xác được tội nào là nhẹ hay nặng.

6. Làm sao GH có được quyền để tha tội?
Đối ngược với “mầu nhiệm tội ác” là “mầu nhiệm xót thương” của Thiên Chúa. Mầu nhiệm này được thể hiện nơi Đức Giêsu và Người đă thiết lập Hội Thánh như một cơ thể để tha thứ. Trong tin mừng Mát-thêu chương 18, Đức Giêsu khuyên mọi người không chỉ sửa lỗi cho nhau mà c̣n phải tha thứ cho nhau khi anh em xúc phạm nhau. Nhưng khi họ phạm đến Thiên Chúa th́ Đức Kitô đă trao phó cho Phêrô và các tông đồ quyền “ch́a khóa” Nước Trời (Mt 16:19, Mt 18:18) để tha thứ. Có nghĩa là nhờ Thần Khí, GH được quyền tha tội: “Anh em tha tội cho ai, th́ người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, th́ người ấy bị cầm giữ” (Gio-an 20:23). Như vậy chúng ta thấy rằng Thiên Chúa muốn nhờ con người để tha tội cho con người.

7. GH thể hiện các phép tha tội bằng cách nào?
GH tha tội các tín hữu qua việc cử hành các bí tích:

BT Rửa Tội (Thanh Tẩy) – tất cả các tội của chúng ta được tha qua cái chết của Chúa Giêsu (con người cũ chết đi), và qua sự phục sinh chúng ta “cùng sống lại” với Người để được nhập thân cây nho, được trở nên phần tử của cộng đoàn Thiên Chúa.

BT Thống Hối (Xưng Tội hay Ḥa Giải) là một bí tích chữa lành mà giúp các chiên lạc được trở về trong chuồng chiên của Chúa - dụ ngôn chiên lạc. Một h́nh ảnh quen thuộc diễn tả về BT Thống Hối là dụ ngôn người con hoang đành. Bí tích này ban ân sủng để giúp người con hoang đàng được “trở lại” với người cha thân yêu. Ơn tha tội theo sát với các tín hữu sau khi chịu phép Thánh Tẩy qua bí tích Ḥa Giải này.

BT Xức Dầu là một bí tích chữa lành trong những giây phút cuối đời để tha thứ mọi lỗi lầm của bệnh nhân đang hấp hối sắp chết đi. Bí tích này cũng c̣n giúp các bệnh nhân đầy đủ ơn lành để chịu đựng các sự đau đớn phần xác mà sẵn sàng tâm hồn về với Chúa.

Đ́nh Thiện, dựa theo tài liệu HT Thần Học số 38

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net