Last updated: 02-03-2007

Trang Tài Liệu       homeTrang nhà    

Volume 03  Issue 05

Tôi Tin Phép Tha Tội

“Tôi tin phép tha tội” là một trong 12 tín điều của Kinh Tin Kính. Tín điều này c̣n được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích, đó là Bí Tích Giao Ḥa. Trên đường công chính, chúng ta như những đứa trẻ tập đi, loạng choạng được vài bước rồi lại té xuống. Chúng ta đâu nào muốn té đau nhưng rồi vẫn cứ té lên, ngă xuống biết bao nhiêu lần. Nhưng chúng ta luôn tin rằng, bàn tay dịu hiền của người cha hay người mẹ sẽ nâng ta đứng lên để tiếp tục bước đi. Trong đời sống đức tin cũng vậy, chúng ta có ư thức đầy đủ rằng, Bí Tích Giải Tội có sức chữa lành tâm hồn ḿnh và ban ơn giúp sức cho ta tiếp bước. Bài viết của ĐGM Phaolô Bùi Văn Đọc – gp MỹTho sau đây sẽ giúp các GLV hiểu thêm về BT Giải Tội và xác tín thêm về ơn ḥa giải được thiết lập bằng giá máu cao cả của Con Thiên Chúa.

1. Mầu nhiệm ḥa giải trong lịch sử Cứu Độ

Chúa Cha biểu lộ ḷng thương xót, ḥa giải thế gian lại với ḿnh nhờ Đức Kitô, nhờ máu đă đổ ra trên thập giá, mang lại b́nh an cho mọi loài trên trời dưới đất.

Con Thiên Chúa làm người, ở giữa loài người để giải thoát họ khỏi ách nô lệ tội lỗi, và mời gọi họ rời bỏ tối tăm, đi vào thế giới ánh sáng huyền diệu. V́ lư do đó, Con Thiên Chúa đă khởi đầu sứ vụ bằng việc rao giảng thống hối : "Anh em hăy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15).

Sự mời gọi hoán cải ấy, mà các tiên tri đă nhiều lần gióng lên, giờ đây chuẩn bị tâm hồn con người cho Nước Thiên Chúa đến qua lời nói của Gioan Tẩy-giả "rao giảng phép Rửa sám hối để cầu ơn tha tội" (Mc 1,4).

Đức Giêsu không những kêu gọi con người thống hối, từ bỏ tội lỗi và hướng tâm hồn họ lên với Thiên Chúa, mà c̣n đón tiếp các tội nhân và giao ḥa họ với Thiên Chúa. Ngoài ra, Ngài đă chữa lành các bệnh nhân để biểu lộ dấu chỉ quyền tha tội. Hơn thế nữa, Ngài đă chết v́ tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được công chính. Chính v́ thế, trong đêm Ngài bị nộp, khi bắt đầu cuộc khổ nạn hồng phúc, Ngài đă thiết lập lễ hy tế Giao Ước Mới nhờ Máu Ngài đổ ra để tha tội. Sau khi sống lại, Ngài đă sai Thánh Thần xuống với các Tông Đồ, ban cho họ quyền tháo gỡ và cầm buộc. Họ lănh nhận nhiệm vụ rao giảng nhân danh Ngài, sự "thống hối" và ơn tha tội khắp muôn dân.

Tuân theo lệnh truyền của Chúa, trong ngày lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô đă rao giảng ơn tha tội nhờ phép Rửa : "Anh em hăy sám hối và mỗi người trong anh em hăy chịu phép Rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội" (Cv 2,38). V́ lư do đó, Giáo Hội không bao giờ quên kêu gọi mọi người hoán cải và bày tỏ việc Đức Kitô chiến thắng tội lỗi nhờ cử hành bí tích Ḥa giải.

Chiến thắng tội lỗi tiên vàn nơi phép Rửa tội. Nơi đây, con người cũ cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô để thân xác tội lỗi bị hủy đi và chúng ta không c̣n làm tôi cho tội nữa, nhưng nhờ phục sinh với Đức Kitô, chúng ta được sống. V́ lư do đó, Hội Thánh tuyên xưng đức tin "có một phép Rửa để tha tội".

Trong hy tế Thánh Thể, cuộc khổ nạn của Chúa được cử hành : Thân Ḿnh Ngài chịu nộp v́ chúng ta và Máu Ngài đă đổ ra cho chúng ta được tha tội lại được Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa để cả thế giới được cứu rỗi. Trong bí tích Thánh Thể, Đức Kitô hiện diện và được hiến dâng làm "của lễ ḥa giải chúng ta", để chúng ta, nhờ Thánh Thần của Ngài "được hợp nhất cùng nhau".

Nhưng ngoài ra, Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, khi đă trao cho các Tông Đồ và những người kế vị các ngài quyền tha tội, đă thiết lập bí tích Ḥa giải, để các tín hữu lỡ sa ngă phạm tội sau phép Rửa, được ḥa giải với Thiên Chúa nhờ ân sủng được đổi mới. Giáo Hội "có nước và nước mắt : nước phép Rửa và nước mắt thống hối".

2. Giao ḥa các hối nhân trong đời sống Hội Thánh

Giáo Hội thánh thiện đồng thời phải thanh luyện không ngừng

Đức Kitô "đă yêu mến Giáo Hội và đă nộp ḿnh v́ Giáo Hội để thánh hóa Giáo Hội" (Ep 5,25-26) kết hiệp với Giáo Hội như hôn thê. Ngài đổ tràn trên Giáo Hội là Thân Ḿnh và sự Viên Măn của Ngài, đầy những hồng ân của Ngài, và nhờ Giáo Hội, Ngài ban bố chân lư và ân sủng cho mọi người.

Nhưng các chi thể trong Giáo Hội vẫn bị cám dỗ và thường sa ngă phạm tội cách đáng thương. Đức Kitô là "Đấng thánh thiện, vô tội, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi" (Dt 7,26), "Đấng không biết đến tội" (2 Cr 5,21), nhưng đến để đền tội của dân (x. Dt 2,17) ; c̣n Giáo Hội th́ bao gồm những tội nhân trong ḷng của chính ḿnh, vừa thánh thiện, nhưng phải thanh luyện không ngừng.

Sám hối trong đời sống và phụng vụ của Giáo Hội

Dân Chúa thực hành sám hối không ngừng và bằng nhiều cách. Có thể, bằng sự kiên nhẫn chịu đựng, hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, thực hành những việc nhân lành và bác ái, mỗi ngày một hoán cải, sống theo Tin Mừng Đức Kitô nhiều hơn, là dấu chỉ sự trở về cùng Thiên Chúa trong thế giới này. Điều đó, Giáo Hội sống, diễn tả và cử hành trong phụng vụ, khi các tín hữu tự nhận ḿnh có tội, khẩn cầu ḷng thương xót của Thiên Chúa và anh em, như thực hành trong các buổi thống hối, trong việc loan báo Lời Chúa, trong cầu nguyện và trong những phần sám hối của thánh lễ.

Trong bí tích Ḥa giải, các tín hữu "nhận được, do ḷng thương xót của Thiên Chúa, ơn tha tội phạm đến Người, đồng thời được ḥa giải với Giáo Hội, mà, khi phạm tội, họ đă làm cho bị thương tổn. Giáo Hội cộng tác vào việc sám hối của họ bằng đức ái, gương sáng và lời cầu nguyện" .

Ḥa giải với Thiên Chúa và Giáo Hội

V́ tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa, làm đổ vỡ t́nh bằng hữu với Người, nên "việc thống hối phải nhằm mục tiêu cuối cùng là yêu mến Thiên Chúa và hoàn toàn tin tưởng phó thác cho Người". Tội nhân, nhờ ân sủng ḷng thương xót của Thiên Chúa, đi vào con đường sám hối, trở về với Chúa Cha là "Đấng đă yêu thương chúng ta trước" (1 Ga 4,19), trở về với Chúa Kitô đă tự phó nộp v́ chúng ta, và trở về cùng Chúa Thánh Thần được đổ tràn đầy trên chúng ta.

V́ mầu nhiệm cứu độ cao cả và tốt lành, loài người nên một với nhau trong sự liên đới siêu nhiên. V́ sự liên đới ấy mà tội của một người làm hại cả những người khác, cũng như sự thánh thiện của một người mang lại ơn ích cho những người khác. Cũng vậy, việc sám hối luôn kèm theo sự ḥa giải với anh em mà tội lỗi đă làm tổn thương.

Loài người, khi làm những điều bất công, thường hành động chung với nhau ; th́ cũng thế, khi thực hành sám hối, họ phải giúp đỡ nhau, để được giải thoát khỏi tội lỗi nhờ ân sủng của Đức Kitô ; cùng với mọi người thiện tâm, mang lại công chính và ḥa b́nh cho thế giới.

Bí tích Ḥa giải và các phần khác nhau

Người môn đệ của Đức Kitô, sau khi phạm tội, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đến lănh nhận bí tích Ḥa giải, trước tiên phải "thật ḷng trở về" với Thiên Chúa. Sự hoán cải sâu xa của trái tim bao hàm việc ăn năn tội và quyết tâm thay đổi đời sống. Sự hoán cải ấy được diễn tả bằng việc xưng tội với Hội Thánh, việc phải đền tội cân xứng và việc sửa đổi đời sống. Chính Thiên Chúa ban ơn tha tội nhờ Giáo Hội, và Giáo Hội hành động qua thừa tác vụ các linh mục.

- Ăn năn tội. Trong các hành vi của hối nhân, đầu tiên có việc ăn năn tội là "sự đau đớn và ghét tội đă phạm, với quyết tâm không phạm tội nữa". Chúng ta chỉ có thể vào Nước Trời nhờ sám hối, nghĩa là sự biến đổi sâu xa toàn diện con người, tư tưởng, phán đoán và cách sống, được đánh động bởi sự thánh thiện và ḷng mến của Thiên Chúa, biểu lộ vào những ngày sau hết nơi người Con và được hoàn toàn ban phát cho chúng ta (x. Dt 1,2 ; Cl 1,19 ; Ep 1,23). Sám hối thực sự tùy thuộc vào việc ăn năn trong ḷng. Sự hoán cải phải động tới con người cách thâm sâu, để mỗi ngày soi sáng người ấy và làm cho người ấy ngày càng nên giống Đức Kitô.

- Xưng tội. Việc xưng tội là thành phần của bí tích Ḥa giải, do nhận biết tội ḿnh trước mặt Thiên Chúa và ḷng thống hối ăn năn. Việc xét ḿnh nội tâm và xưng tội bên ngoài phải được thực hiện dưới ánh sáng của ḷng Chúa thương xót. Việc xưng tội đ̣i hỏi nơi hối nhân phải có ư cởi mở tâm hồn ḿnh với thừa tác viên của Thiên Chúa. Hành động thay mặt Đức Kitô, do "quyền ch́a khóa", ngài phán quyết tha hay buộc tội.

- Đền tội. Sám hối thực sự hoàn tất nhờ việc đền tội, thay đổi đời sống và sửa chữa thiệt hại. Việc làm và mức độ đền tội phải phù hợp cho mỗi hối nhân, để mỗi người xây dựng lại trật tự mà họ đă phá đổ, được chữa lành bằng vị thuốc chữa bệnh đúng đắn. H́nh phạt phải là vị thuốc chữa tội và đổi mới cách nào đó cuộc sống. Hối nhân "khi quên đi những ǵ ở phía sau để nh́n về phía trước" (Pl 3,13), lại tháp nhập vào mầu nhiệm cứu rỗi và hướng về những sự đời sau.

- Giải tội. Thiên Chúa ban ân huệ của Người cho ai biểu lộ ḷng sám hối trong bí tích Giải tội, qua dấu chỉ xá giải, và như thế, bí tích Ḥa giải được hoàn tất. Theo nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa, ḷng nhân đạo và nhân lành của Thiên Chúa chúng ta là Đấng Cứu Thế, đă xuất hiện hữu h́nh cho loài người, Thiên Chúa muốn nhờ những dấu chỉ hữu h́nh ban ơn cứu độ cho chúng ta và giao ước lại với chúng ta.

Nhờ bí tích Ḥa giải, Chúa Cha đón nhận người con trở về với ḿnh, Đức Kitô mang chiên lạc trên vai và đưa về đàn chiên, và Chúa Thánh Thần hiến thánh đền thờ trở lại hay cư ngụ cách viên măn hơn. Điều kiện này cuối cùng biểu lộ qua việc tham dự đổi mới và sốt sắng hơn vào bàn tiệc của Chúa, nơi, v́ người con từ xa trở về, có niềm vui lớn cho khách dự tiệc trong Giáo Hội của Thiên Chúa.

Sự cần thiết và ích lợi của bí tích

Vết thương do tội lỗi th́ khác nhau, đa dạng tùy cuộc sống của cá nhân và cộng đoàn, phương dược mà bí tích Ḥa giải mang lại cho chúng ta cũng phải khác nhau. Những ai không được hiệp thông với t́nh yêu Thiên Chúa nữa, do phạm tội trọng, nhờ bí tích Ḥa giải, được có lại sự sống đă mất ; c̣n ai phạm tội nhẹ, hằng ngày kinh nghiệm sự yếu đuối của ḿnh, lấy lại được sức mạnh nhờ cử hành sám hối, để đạt được sự tự do trọn vẹn của con cái Thiên Chúa.

Để nhận lănh phương dược cứu rỗi của bí tích Ḥa giải, theo sự sắp đặt của ḷng nhân hậu Chúa, tín hữu phải xưng ra với linh mục mọi tội trọng và từng tội trọng mà ḿnh nhớ được khi đă xét ḿnh.

Ngoài ra, việc xưng tội thường xuyên và siêng năng các tội nhẹ cũng rất hữu ích. Không là một sự lập đi lập lại thuần túy nghi thức hay một sự tập luyện tâm lư, nhưng là nỗ lực làm cho viên măn ơn phép Rửa, để, khi chúng ta mang trong thân xác cái chết của Đức Kitô, th́ càng ngày sự sống của Ngài càng biểu lộ trong chúng ta. Trong những lần xưng tội như thế, khi hối nhân thú nhận các tội nhẹ, họ cố gắng trở nên giống Chúa Kitô và vâng nghe Chúa Thánh Thần cách chăm chú hơn.

Để bí tích sinh ơn cứu độ này có ảnh hưởng thật sự trên người kitô-hữu, nó phải tác động trên cả cuộc sống như những rễ cây và phải thúc đẩy phục vụ Thiên Chúa và anh em sốt sắng hơn.

Kính chúc các GLV Mùa Sám Hối thánh thiện và giao ḥa thật sự với Thiên Chúa, nguồn “Chân - Thiện - Mỹ”.

Nguyễn Diễm Trang

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net