Last updated: 15-11-2005

Trang Tin Tức       homeTrang nhà    

Volume 02  Issue 02

Thông Tin

Vatican

 • VATICAN CITY (CNS) -- Thượng HĐGM chấm dứt buổi công nghị với lời kêu gọi mạnh mẽ để canh tân với Thánh Thể, và thúc dục các tính hữu Công Giáo trên toàn thế giới  t́m hiểu sâu hơn về Bí Tích Thánh Thể.  Vào ngày 22/10/05, các ĐGM c̣n thỉnh 50 dự kiến tới ĐTC Bênêđích 16 để suy xét.  Dưới đây là vài điểm quan trọng được THĐGM bàn thảo.

  -- Các ĐGM công nhận rằng t́nh trạng thiếu thốn các linh mục phục vụ trong GH là một việc nghiêm trọng.  Mặc dù vậy, truyền chức thánh cho các ông đă lập gia đ́nh trong GH La-tinh là "con đường không nên bước theo."  Các GM đă ca ngợi giá trị đời sống độc thân của các linh mục và kêu gọi sự nhấn mạnh đến các chương tŕnh t́m hiểu ơn gọi linh mục.

  --  Xác nhận một lần nữa về việc Rước Lễ chung với các Kitô-hữu ngoài Công Giáo "nói chung là sự không thể xảy ra", và c̣n nói rằng đồng tế nghi thức Thánh Thể với tinh thần đại kết (ecumenical) đáng bị phản đối.

  -- THĐGM khuyến khích mọi người tham dự các giờ chầu Thánh Thể và nhấn mạnh sự liên hệ của các giờ chầu với Thánh Lễ.

  -- Để xúc tiến sự tham gia Thánh Lễ, các GM đề nghị cử hành các nghi thức khá hơn, phần giảng thuyết mạnh mẽ, và sự giáo dục các tín hữu Công Giáo hiểu cặn kẽ hơn về Thánh Thể.

  -- Các ĐGM c̣n nhấn mạnh rằng mặc dù Thánh Thể là tâm điểm của đời sống Kitô hữu, nhưng không phải là ai cũng tự động được rước trong mọi trường hợp.

  -- GH cần nghiên cứu lại và có thể thay đổi thứ tự của các BT khai tâm: Thanh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể.

  -- Có thể đổi vị trí của phần chúc b́nh an trong nghi thức phụng vụ.

  -- Nhắc lại sự quan trọng của động tác bái gối hoặc các cử chỉ kính trọng trước Bánh Thánh.

  -- Nhận thức khá hơn về mối liên quan của Thánh Thể và các vấn đề công b́nh xă hội, cũng như sinh thái học.

Hoa Kỳ

 • HTĐ (CNS) -- Trong mùa Thu năm nay HDGMHK dự dịnh sẽ phát hành 1 phương sách quan trọng về Mục Vụ Giáo Dân của Giáo Hội, là một hiện tuợng bành truớng khá quan trọng trong Giáo Hội. Khi các GM gặp gỡ trong buổi họp tại Hoa Thịnh Đốn từ 14-17 tháng 11 này, họ sẽ bỏ phiếu cho văn kiện đuợc đề xuất tựa đề là "Các Công Nhân trong vuờn nho của Thiên Chúa - Phương Sách Huớng Dẫn và Phát Triển Mục Vụ Giáo Dân của Giáo Hội". Lời ngỏ đầu nêu lên văn kiện này là "một phản chiếu của mục tử học và thần học về thực tại của mục vụ giáo dân của GH" nó là một "khẳng định quả quyết của tất cả những ai hiện đang phục vụ theo đuờng hướng này" và cũng là một sự cố gắng lôi cuốn và tập trung lại những "suy nghĩ và thực hành tốt nhất" trong lănh vực này. Văn kiện đuợc đề xuất sẽ thảo luận về những cơ cấu thành h́nh thích đáng của con người, tâm linh, trí năng (trí thức) và mục vụ cho những ai đang tiến hành vai tṛ lănh đạo mục vụ giáo dân trong Giáo Hội. Văn kiện này cũng nhắm tới vai tṛ của các giáo dân đang thực hành mục vụ nơi các giáo xứ địa phương, mối tương quan giữa họ và các vị truyền chức của Giáo Hội, các buớc huớng dẫn và các thủ tục để uỷ quyền cho các giáo dân để họ dấn thân buớc vào những vai tṛ đó, cũng như những mối quan tâm sẽ phải đương đầu trong nơi chốn thi hành công việc mục vụ .

 

 

All Copyrights Reserved 2005, Hatcai.net